Project information

Guiding the patiens´ relatives with the help of illness management handbook including the 50 most common illnesses (Guidebook for Patient Relatives)

Project Identification
CZ/12/LLP-LdV/PS/P/134095
Project Period
8/2012 - 7/2014
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
HEALTH ACADEMY ASSOCIATION
dr. Sami Ulus Maternity and Pediatriks Training
Schemeta Ltd.
United Hospitals of Ancona Onlus Foundation
Technical University of Kosice
Academy of science and education e.V.
Katholieke Hogeschool Sint Lieven
University of Vaasa

Konečným výstupem bude průvodce, který bude připraven pro příbuzné pacientů, odborníky v oblasti zdravotnictví a veřejnost. Bude souhrnným přehledem stávajících obecných problémů a bude v těchto otázkách pomocníkem pro pacienty a jejich rodiny v Evropě.


Konkrétní cíle tohoto projektu jsou:

  • zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy a mobility pro zaměstnavatele a jednotlivce a usnadňovat mobilitu studentů,
  • podpora integrace institucí ze stejného sektoru do společné politiky Evropské unie,
  • podpora zvyšování kvality a inovace v oblasti odborného vzdělávání a odborné přípravy, institucí a postupů,
  • sjednocení moderní teorie a praxe s evropským aspektem v silné partnerství a kontinuální spolupráci,
  • podporovat rozvoj inovačních obsahů, služeb, pedagogických a postupů pro celoživotní vzdělávání.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info