Project information

Project information
Výzkum vlastností asteroidů a hvězdných soustav pomocí fotometrických pozorování s Dánským 1,54m dalekohledem na Evropské jižní observatoři (DK154Czech)

Project Identification
LG12001
Project Period
9/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Astronomical Institute of the ASCR, v. v. i.
Charles University

Cílem projektu je 1) rozšířit naše znalosti o vlastnostech asteroidů v okolí Země a jejich zdrojových oblastech ve Sluneční soustavě, 2) získat fotometrická pozorování pro podporu mise Gaia (astronomická družice Evropské kosmické agentury), a 3) studium zákrytových hvězdných systémů a chemicky pekuliárních hvězd v Magellanových mračnech. K našemu výzkumu použijeme techniku přesné časově rozlišené fotometrie pomocí dánského 1,54m dalekohledu na Evropské jižní observatoři, La Silla, Chile. Podle uzavřené dohody o spolupráci s Kodaňskou univerzitou (vlastník dalekohledu) budeme mít od září 2012 na tomto dalekohledu k dispozici unikátní množství pozorovacího času v objemu 180 nocí ročně, což nám umožní získat významná data o jevech a procesech, které jsme dosud nemohli z důvodu omezeného množství pozorovacího času na jiných dalekohledech zkoumat.
Výzkum vlastností asteroidů bude probíhat ve spolupráci Astronomického ústavu AV ČR (PI dr. P. Pravec) a Astronomického ústavu MFF UK (Co-PI prof. D. Vokrouhlický). Tyto dva týmy vyvinuly a publikovaly v posledních několika letech detailní techniky měření, analýzy a interpretace fotometrických pozorování asteroidů, což je dalším klíčovým předpokladem úspěšnosti našeho projektu. Pozorování na podporu mise Gaia bude řešeno na Astronomickém ústavu AV ČR (skupina dr. P. Koubského). Studium hvězdných systémů a pekuliárních hvězd v Magellanových mračnech bude probíhat ve spolupráci Astronomického ústavu MFF UK (skupina doc. M. Wolfa) a Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU Brno (skupina dr. M. Zejdy). Spolupráce s Kodaňskou univerzitou a Evropskou jižní observatoří je klíčová také proto, že stanice La Silla patří k nejlepším pozorovacím místům na světě s vysokým počtem jasných fotometrických nocí.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info