Informace o projektu

Informace o projektu
Výzkum vlastností asteroidů a hvězdných soustav pomocí fotometrických pozorování s Dánským 1,54m dalekohledem na Evropské jižní observatoři (DK154Czech)

Kód projektu
LG12001
Období řešení
9/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze

Cílem projektu je 1) rozšířit naše znalosti o vlastnostech asteroidů v okolí Země a jejich zdrojových oblastech ve Sluneční soustavě, 2) získat fotometrická pozorování pro podporu mise Gaia (astronomická družice Evropské kosmické agentury), a 3) studium zákrytových hvězdných systémů a chemicky pekuliárních hvězd v Magellanových mračnech. K našemu výzkumu použijeme techniku přesné časově rozlišené fotometrie pomocí dánského 1,54m dalekohledu na Evropské jižní observatoři, La Silla, Chile. Podle uzavřené dohody o spolupráci s Kodaňskou univerzitou (vlastník dalekohledu) budeme mít od září 2012 na tomto dalekohledu k dispozici unikátní množství pozorovacího času v objemu 180 nocí ročně, což nám umožní získat významná data o jevech a procesech, které jsme dosud nemohli z důvodu omezeného množství pozorovacího času na jiných dalekohledech zkoumat.
Výzkum vlastností asteroidů bude probíhat ve spolupráci Astronomického ústavu AV ČR (PI dr. P. Pravec) a Astronomického ústavu MFF UK (Co-PI prof. D. Vokrouhlický). Tyto dva týmy vyvinuly a publikovaly v posledních několika letech detailní techniky měření, analýzy a interpretace fotometrických pozorování asteroidů, což je dalším klíčovým předpokladem úspěšnosti našeho projektu. Pozorování na podporu mise Gaia bude řešeno na Astronomickém ústavu AV ČR (skupina dr. P. Koubského). Studium hvězdných systémů a pekuliárních hvězd v Magellanových mračnech bude probíhat ve spolupráci Astronomického ústavu MFF UK (skupina doc. M. Wolfa) a Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU Brno (skupina dr. M. Zejdy). Spolupráce s Kodaňskou univerzitou a Evropskou jižní observatoří je klíčová také proto, že stanice La Silla patří k nejlepším pozorovacím místům na světě s vysokým počtem jasných fotometrických nocí.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info