Project information

IQ servis - systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce

Project Identification
4.4.09/3.1.00.1/0077
Project Period
1/2005 - 6/2005
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Labour and Social Affairs of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
IQ Roma servis, o.s.

Záměrem rozvojového partnerství "Partnerství pro úspěch Romů na trhu práce", jehož jednotlivými subjekty jsou o.s. IQ Roma servis, ZŠ a MŠ Křenová 21 - Brno, ZŠ Merhautova 37 - Brno, OU a Praktická škola Lomená 44 - Brno, CVČ Lužánky - Brno, PdF MU, FSS MU, Úřad práce Brno-město, o.s. Aisis, o.p.s. Partners Czech, Výzkumný ústav práce a sociální věcí - Brno, Statutární město Brno a Jihomoravský kraj, je rozvinout, zasíťovat a otestovat efektivitu multifunkčního a komplexního projektového balíčku podpory motivace, celoživotních forem učení a profesní asistence. Klade si za cíl redukovat reprodukci neúspěšné profesní dráhy Romů. Za pomoci cílených, na míru šitých provázaných programů chce facilitovat nastartování příznivých, klíčových změn pro jejich budoucí i aktuální uplatnění na trhu práce. Nosným posláním projektu je společnými silami (za účasti participantů) překonávat neúspěch Romů, participantů projektu na vzdělávacím, potažmo pracovním trhu.
PdF MU se do projektu zapojuje prostřednictvím svého Kabinetu multikulturní výchovy zejména vzdělávacími programy. FSS MU nabídla spolupráci na tvorbě dobrovolnického centra – tj. zajištění informací, kontaktů a koordinace studentů fakulty pro programy Centra vzdělávání a spolupráci při odborné supervizi, monitoringu, evaluaci a tvorbě mainstreamingových produktů a jejich distribuce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info