Project information

Učební motivace intelektově nadaných žáků selhávajících ve školním výkonu

Project Identification
MUNI/41/38-B-C/2005
Project Period
1/2005 - 1/2005
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Nadané děti jsou ty, které buď vykazují momořádně vysokou úroveň nadání, anebo ty, jejichž potenciál ještě nebyl rozpoznán. Jejich schopnost se může projevovat ve více oblastech, ale může být omezena jen na jednu z nich. Uvádí se, že talentovaných dětí jsou 2-3 %. Odborníci, kteří se zabývají dlouhodobým výzkumem nadání, však došli k závěru, že kdyby měly všechny děti šanci na úplný rozvoj svých schopností, dokázalo by 20-25 % z nich vyniknout v některé z oblastí lidské činnosti. Nadání se může týkat současně více oblastí, např. intelektu, umění, tvořivosti, pohybových a sociálních dovedností, nebo může být omezeno na jednu či dvě z nich. Nadání intelektové, na které se řešitelka zaměřila, je schopnost učit se ze zkušenosti, dobře uvažovat, pamatovat si podstatné informace a zvládat požadavky každodenního života. Podvýkonní nadaní (z angl. underachievement) jsou definováni jako jedinci, kteří demonstrují výjimečnost v inteligenčních testech, ale jejichž výkon je pod úrovní jejich potenciálu. Jako jedny z hlavních příčin podvýkonnosti se uvádí nízká úroveň motivace a sebehodnocení, špatný zdravotní stav, psychické problémy, nevyspělost v oblasti sociální a emocionální, nepříznivé podmínky v rodině i škole. Projekt bude sloužit k podpoře podvýkonných intelektově nadaných dětí. Zaměří se na nalýzu různých školních faktorů, zejména na učební motivaci jedince, jejíž snížená úroveň je jedna z nejčastějších příčin podvýkonnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info