Project information
Analýza interakčního stylu budoucích učitelů prostřednictvím rozhovoru nad videozáznamem

Project Identification
MUNI/41/41-B-C/2005
Project Period
1/2005 - 1/2005
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt navazuje na projekt Typologie budoucích učitelů podle pedagogické interakce (řešen v r. 2004), který byl zaměřen kvantitativně. Nový projekt je orientován kvalitativně. Výzkumný vzorek tvoří studenti 4. ročníku Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Pomocí clusterové analýzy budou studenti roztříděni do skupin a bude tak vytvořena typologie budoucích učitelů. Vybráni budou zástupci každé skupiny (extrémní případy), se kterými se bude dále pracovat. Výsledky řešení projektu přinesou prohlubující pohled na studentovo jednání při výuce, poodhalí jeho subjektivní teorie. Z rozhovoru vyplynou klíčové situace, které budou předmětem prohlubující analýzy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info