Informace o projektu
Analýza interakčního stylu budoucích učitelů prostřednictvím rozhovoru nad videozáznamem

Kód projektu
MUNI/41/41-B-C/2005
Období řešení
1/2005 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt navazuje na projekt Typologie budoucích učitelů podle pedagogické interakce (řešen v r. 2004), který byl zaměřen kvantitativně. Nový projekt je orientován kvalitativně. Výzkumný vzorek tvoří studenti 4. ročníku Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Pomocí clusterové analýzy budou studenti roztříděni do skupin a bude tak vytvořena typologie budoucích učitelů. Vybráni budou zástupci každé skupiny (extrémní případy), se kterými se bude dále pracovat. Výsledky řešení projektu přinesou prohlubující pohled na studentovo jednání při výuce, poodhalí jeho subjektivní teorie. Z rozhovoru vyplynou klíčové situace, které budou předmětem prohlubující analýzy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info