Project information

Rozvoj celouniverzitních politik MU (Dodatek IRP 2012)

Project Identification
ROZV/12/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je rozvoj páteřních celouniverzitních politik, jimiž jsou rozvoj systémů zajišťování kvality a strategického řízení, podpora internacionalizace, kooperace a marketingových aktivit, rozvoj informační infrastruktury, vytváření podmínek pro rozvoj výzkumných aktivit a v neposlední řadě posilování přístupu zaměřeného na studenta. Projekt konkretizuje Aktualizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2012 a soustava institucionálních ukazatelů výkonu MU na rok 2012.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info