Project information

Rozšírenie funkcionality programu FIDENTIS – softvéru pre forenznú identifikáciu tvári (Rozšírenie funkcionality programu FIDENTIS)

Project Identification
MUNI/33/07/2013
Project Period
12/2012 - 7/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Projekt FIDENTIS sa zaoberá vývojom softvéru pre forenznú identifikáciu ľudských tvári. Vznikol v rámci spolupráce medziodborovej Laboratória interakcie človeka s počítačom FI MU a Ústavom antropológie PřF MU. Súčasťou aplikácie FIDENTIS je modul pre tvorbu 3D identikitu. Použitie trojrozmerných modelov a reálnych textúr pri riešení tejto úlohy ho robí jedinečným. Predkladaný projekt si kladie za cieľ rozšíriť funkcionalitu modulu pre tvorbu 3D identikitu, vytvoriť nový modul pre vyhľadávanie antropometrických bodov a tiež vytvoriť modul pre určovanie miery podobnosti 3D skenov.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info