Project information

Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu (Aktivní matching)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.04/5.1.01/77.00400
Project Period
12/2012 - 11/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Labour and Social Affairs of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Hlavním cílem projektu je přenést do praxe české politiky zaměstnanosti metodiku monitoringu a analýzy kvalifikačních potřeb a prognózy vývoje regionálního trhu práce, která se již několik let úspěšně používá ve Švédsku, kde napomáhá pozitivně ovlivňovat nabídku a poptávku na trhu práce a tím snižovat nezaměstnanost, zejména mladých lidí a absolventů škol. Cílem projektu je adaptovat tuto metodiku pro podmínky českého trhu práce, otestovat a zhodnotit její uplatnitelnost na vybraném regionálním trhu práce v ČR. Projekt si dále klade za cíl prezentovat výsledky tohoto šetření a rozšířit získané know-how mezi relevantní klíčové aktéry v regionu (úřady práce, školy, sociální partnery, atd.) a zasadit se o implementaci metodiky (bude-li v českých podmínkách uplatnitelná) do praxe.

Publications

Total number of publications: 10