Project information
Sledování tvorby biofilmu a dalších faktorů virulence u původců nozokomiálních infekcí a posouzení jejich klinického významu (STBADFVUPNIAPJKV)

Project Identification
MUNI/A/0766/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zaměřen na významné původce nozokomiálních infekcí, zejména pak na stafylokoky, enterobakterie, pseudomonády a kvasinky rodu Candida. Tyto mikroorganizmy představují značné riziko pro imunokompromitované pacienty. Schopnost tvořit biofilm, rezistence k antimikrobiálním látkám a další faktory virulence ovlivňují patogenezi onemocnění a antimikrobiální terapii.
Rychlá a spolehlivá identifikace těchto mikroorganizmů a sledování jejich klonality, stejně jako průkaz jejich faktorů virulence, jsou klíčové pro zavedení účinných preventivních opatření i pro volbu vhodných terapeutických postupů u konkrétních pacientů.
Projekt řeší problematiku těchto patogenů komplexně s důrazem na optimalizaci diagnostických schémat i návrh nových identifikačních a typizačních metod, a to včetně molekulárně-biologických postupů a metod založených na kapilární elektroforéze a Ramanově spektrometrii.
Podstatnou částí projektu je posouzení klinického významu těchto mikroorganizmů na základě analýzy dostatečného souboru klinických izolátů. Ke sledování epidemiologických vztahů budou využity vedle fenotypových metod i metody analyzující DNA (PCR, PFGE). U testovaných mikroorganizmů bude dále zjišťována citlivosti k antimikrobiálním látkám a sledována přítomnost faktorů virulence, včetně schopnosti tvořit biofilm a povrchových vlastností.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info