Project information
Studium mechanismů vzniku vybraných kardiovaskulárních nemocí a poúrazových stavů (SMEKAONUR)

Project Identification
MUNI/A/0951/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt spadá do působnosti oborové rady Fyziologie a patologické fyziologie. Jeho cílem je studium určitých aspektů vybraných kardiovaskulárních chorob a poúrazových stavů na experimentální bázi. Na řešení projektu bude participovat pět studentů doktorského studia Fyziologického ústavu a pět studentů magisterského studia Všeobecného lékařství. Fyziologický ústav se danou problematikou zabývá již řadu let a využívá různé metodické přístupy od celulární úrovně až po klinicky orientované postupy. Navrhovaný projekt představuje pokračování tří projektů specifického výzkumu řešených v letech 2010 - 2012.

Publications

Total number of publications: 28


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info