Project information

Vliv moderních technologií na nové metody v chirurgických oborech a hodnocení jejich vlivu výsledky léčby (VMTECH)

Project Identification
MUNI/A/0966/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Integrace nových technologií v medicíně znamená i vývoj nových metod znamenajících nepochybně zdokonalení operační techniky, jakož však i vyšší náročnost na operujícího chirurga. Konsekventně by však zavedení nových metod mělo znamenat zlepšení výsledků chirurgické léčby jakož i zlepšení diagnostických metod.
Je vhodné, aby se tento trend léčby dále rozvíjel v ČR a to ve specializovaných centrech a aby úroveň zdravotní péče pro občany naší republiky byla v kontaktu s vývojem medicíny v ostatních zemích Evropy a ve světě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info