Project information

Doktorské studium v oborech románské jazyky a románské literatury (Romanistika DS)

Rozvoj doktorského studia oboru románské jazyky a oboru románské literatury se zaměřením jednak na evropský, jednak na americký areál.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info