Project information
Podpora studentských projektů na MU - obecná jazykověda a baltistika

Project Identification
MUNI/A/0792/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Podpora studentských projektů na obecné jazykovědě a balistice se zaměřuje na podporu studentů magisterského studia a doktorského studia při jejich výzkumu a tvůrčí práci a to jak samostatné vědecké práci, tak kolektivní. V tom rozvíjíme práci jak z loňského a předloňského projektu, tak celkové zaměření ústavu v obou jeho sekcích, teoretickyjazykovědné a baltistické.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info