Project information
Specifický výzkum 2012: Inovace, kreativita a excelence v oboru Informační studia a knihovnictví (SV2012)

Project Identification
MUNI/A/0905/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Studentské projekty realizované v rámci Aplikačního semináře (dále jen „studentské projekty APLS“ nebo „projekty APLS“) jsou dvousemestrálními výzkumnými a aplikačními projekty magisterských studentů oboru Informační studia a knihovnictví. V roce 2013 budou tvořit projekty APLS deset samostatných a specifických projektů z oblasti 1) on-line zájmového vzdělávání, 2) problematiky QR kódů, 3) agregace informací o knihách, 4) podpora finanční gramotnosti studentů VŠ, 5) literární informace pro cestovatele, 6) mystery shopping v knihovnách, 7) ICT standardizace na MU, 8) problematika sdílené spotřeby, 9) informační vzdělávání azylantů, 10) podpora komunitního knihovnictví.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info