Project information

Vývoj metod a instrumentace pro analýzu biologicky významných látek (MIAB)

Project Identification
MUNI/A/0875/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Při vývoji nových metod a instrumentace pro analýzu organických sloučenin a bioanalýzu se budeme opírat o spektroskopické, separační a elektrochemické techniky. Vhodnou kombinací těchto technik lze dosáhnout vysoké selektivity při zachování meze detekce a doby analýzy.