Project information

Nový předmět Interdisciplinární přístupy k literárnímu dílu

Project Identification
FRVS/502/2013
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

V rámci projektu bude vytvořen nový kurs pro studenty bohemistiky a příbuzných oborů Interdisciplinární přístupy k literárnímu dílu. Během dvou semestrů výuky (jaro a podzim 2013) bude realizováno 48 vyučovacích hodin pod vedením šesti členů řešitelského týmu, doktorandů Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU. Jednotlivé lekce se budou zabývat významnými díly české poválečné literatury. Důraz je kladen na rozmanitost metod výuky (multimediální prezentace, týmová práce, zážitkové metody, tvořivá pedagogika) i teoretických konceptů, s nimiž budou studenti seznámeni a které se stanou východiskem pro jejich vlastní aktivní uchopení uměleckého díla. Takto proponovaný kurs jedinečným způsobem pokrývá aktuální témata (vyrovnání se s totalitní minulostí, role ženy ve společnosti, literatura v konkurenci dalších médií) a přinese posílení kompetencí studentů (komunikační dovednosti, textové kompetence, týmová práce, osobnostní rozvoj).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info