Project information

Podpora koncepce rozvoje katedry

Project Identification
MUNI/41/RVP 13/2005
Project Period
1/2005 - 12/2005
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Hlavním cílem projektu je podpora koncepce dlouhodového rozvoje katedry, k jehož prioritám patří zejména:
1. udržení a průběžná inovace stávajících studijních programů,
2. zavádění nových studijních programů v prezenční i kombinované formě studia,
3. vytváření studijních materiálů, zejména distančních,
4. rozvoj vědecko-výzkumné a s tím spojené publikační činnosti,
5. podpora grantové a projektové činnosti a spolupráce s tuzemskými i zahraničními odbornými pracovišti,
6. zlepšování vybavení katedrální knihovny NJ studijní literaturou,
7. podpora celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info