Project information

Vnitřní vývoj mezinárodního práva soukromého ve světle měnících se vnějších podmínek II (VVMPS)

Project Identification
MUNI/A/0789/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Mezinárodní právo soukromé zažívá v posledních letech významné změny. Ty jsou dány vnějšími vlivy, které mají dopad na vnitřní vývoj doktrín. Pokud jde o vnější vlivy lze zdůraznit zejméne elewktronizaci, europeizaci a právní pluralismus. Výzkumný tým v roce 2012 rozpracoval jednotlivé kategorie. Proběhly semináře a dílčí výsledky byly ověřeny na fakultních seminářích a konferencích. Projekt je zaměřen na veřejnou publikaci výsledků týmu a na zahraniční publikaci. Tomu odpovídá i struktura požadavků a výstupy.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next