Project information
Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II (AKTEV II)

Project Identification
MUNI/A/0744/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je koncipován jako podpora výzkumu v oblasti učení a vyučování cizích jazyků a bude realizován v rámci doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka. Koncepčně navazuje na výstupy projektu specifického výzkumu řešeného v roce 2012, dále rozvíjí vybraná výzkumná témata didaktiky cizích jazyků a doplňuje jejich paletu o témata další, z nichž většina koresponduje s vědecko-výzkumnými projekty řešenými v současné době klíčovými členy týmu z řad akademických pracovníků. Hlavním cílem projektu je získávání nových poznatků v oblasti metodologie teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu v rámci domácí i mezinárodní odborné diskuse a prezentace parciálních výsledků výzkumných šetření účastníků projektu.
Výsledky projektu budou využitelné pro další rozvoj oborově specifického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků.

Publications

Total number of publications: 32


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info