Project information

Meziprostory (Meziprostory)

Project Identification
MUNI/A/0737/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Meziprostory
Interdisciplinární, intermediální, interkulturní, interpersonální a další přívlastky s předponou inter- charakterizují současnou dobu a také aktuální priority v umění a ve výchově. Rámcové téma dílčích grantových projektů nabízí žadatelům a účastníkům prostor k realizaci umělecko-pedagogických experimentů vztahujících se k celé škále dílčích námětů propojených s rámcovým tématem Inter…. Pro rok 2013 je toto téma nabídkou k participaci na specifickém výzkumu podporovaném finančními prostředky PdF MU Brno. Podmínkou úspěšnosti žádosti o finanční prostředky je výstup ve formě textu – kapitoly do společné publikace – monografie nazvané Meziprostory, Interspaces, Zwischenräume. V projektu budou podporovány mimo jiné i aktivity nasměrované ke spolupráci se zahraničními kolegy z univerzit, jejichž završením budou cizojazyčné texty (angličtina, němčina) – příspěvky do monografie.
Tvorba výstav:
Na katedře výtvarné výchovy PdF MU byla v minulých letech uspořádána celá řada zajímavých výstavních projektů, katedra také spolupracuje s institucemi připravujícími externí výstavní projekty. Ve výstupech však chybí kvalitní katalogy (s ISBN) a sumarizující publikace, která by reflektovala současné přístupy ke kurátorství výstav a ke koncepční práci institucí připravujících výstavy na nejrůznějších úrovních. K tomuto rámcovému projektu je možné přihlásit žádosti o finance, které budou vynaloženy k realizaci výstavních experimentů, pořizování fotodokumentace a dále zejména k přípravě textu do závěrečných monografií Tvorba výstav a Umění bez revolucí.

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info