Project information

Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky: trendy, praxe, příčiny a důsledky

Investor logo
Project Identification
GA13-27956S
Project Period
2/2013 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Česká republika opakovaně zdůrazňuje, že lidská práva zaujímají v její zahraniční politice klíčové místo. V moderní Evropě se vedle vnitrostátního dodržování lidských práv očekává od lidskoprávně uvědomělých států také přijímání mezinárodních lidskoprávních závazků. Projekt si klade za cíl zmapovat, jak aktivně si Česká republika počíná ve vztahu k mezinárodním lidskoprávním smlouvám. Jedním z výstupů bude vytvoření datového souboru, jenž bude obsahovat data transformované do kvantitativní podoby, které zachycují různé aspekty mezinárodních smluv. U nejvýznamnějších lidskoprávních smluv se projekt zaměří na mezinárodní srovnání ČR s ostatními státy Visegrádské skupiny. Kromě důkladného popisu stavu věcí zjistíme prostřednictvím kombinace kvalitativního a kvantitativního přístupu příčiny, které k současné situaci vedly. Dále se zaměříme na aplikační praxi mezinárodních lidskoprávních úmluv u českých soudů. Spolu s dílčími články, věnujícími se jednotlivým problémům, výsledky projektu zhmotní dvě souhrnné knižní publikace.

Publications

Total number of publications: 33


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info