Project information

Princip rovnosti a ochrana tzv. slabší strany v podmínkách ekonomické nerovnováhy a informační asymetrie podnikatelů prostředky veřejného práva

Investor logo
Project Identification
GA13-14244S
Project Period
2/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt je zaměřen na analýzu vnějších normativních a judikatorních zásahů do smluvní svobody podnikatelů v situacích jejich nerovného postavení a domnělé ekonomické závislosti a na právně politická doporučení pro legislativu a interpretaci práva. Ve vztazích mezi podnikateli se zásadně vychází z jejich rovného postavení. Tato formální rovnost je však v řadě případů fiktivní. Právní regulace používá východiska, která často nejsou podložena věcně a zavádí hlediska informační asymetrie a ekonomické závislosti i do vztahů mezi obchodníky. Právní ochrana slabšího v podnikatelských vztazích se může zvrtnout v diskriminaci původně silnějšího partnera, poškozující soutěž i spotřebitele. Děje se tak např. zákony cenovými, antitrustovými, předpisy o ekonomické závislosti, nepřímo i zákony spotřebitelskými a rozhodnutími soudů a správních orgánů.

Publications

Total number of publications: 31


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info