Informace o projektu

Princip rovnosti a ochrana tzv. slabší strany v podmínkách ekonomické nerovnováhy a informační asymetrie podnikatelů prostředky veřejného práva

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA13-14244S
Období řešení
2/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt je zaměřen na analýzu vnějších normativních a judikatorních zásahů do smluvní svobody podnikatelů v situacích jejich nerovného postavení a domnělé ekonomické závislosti a na právně politická doporučení pro legislativu a interpretaci práva. Ve vztazích mezi podnikateli se zásadně vychází z jejich rovného postavení. Tato formální rovnost je však v řadě případů fiktivní. Právní regulace používá východiska, která často nejsou podložena věcně a zavádí hlediska informační asymetrie a ekonomické závislosti i do vztahů mezi obchodníky. Právní ochrana slabšího v podnikatelských vztazích se může zvrtnout v diskriminaci původně silnějšího partnera, poškozující soutěž i spotřebitele. Děje se tak např. zákony cenovými, antitrustovými, předpisy o ekonomické závislosti, nepřímo i zákony spotřebitelskými a rozhodnutími soudů a správních orgánů.

Publikace

Počet publikací: 30


Předchozí 1 2 3 Další