Project information

Project information
Hornoslezský koridor – brownfieldy jako rozvojová výzva

Project Identification
13_2013_czpl_PFMU
Project Period
5/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Foreign Affairs of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Cílem projektu je provedení inventarizace opuštěných ploch v pruhu á 10 km podél dokončované dálniční spojnice Katovice–Ostrava. Tyto plochy představují jak ohrožení investičního prostředí jakožto stará zátěž, tak prostor pro umístění investičních pobídek přeshraničního významu. Tyto plochy budou evidovány pomocí dostupných mapových, distančních a elektronických zdrojů, resp. mapováním v terénu a ohodnoceny z hlediska možností jejich efektivního zapojení do rozvojových programů. Zjištěné plochy budou vneseny do elektronických mapových podkladů, zveřejněny na internetu v česko-polsko-anglické mutaci jakožto informace pro investory v přeshraniční oblasti uvnitř EU Výsledky bude možné ověřit nahlédnutím do zveřejněných materiálů, do výzkumné zprávy, případně porovnáním s individuálními použitými datovými zdroji. Tento nový projekt volně navazuje na výzkumný projekt „Osud české postindustriální krajiny“ podporovaný GA AV ČR v letech 2009-2011.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info