Informace o projektu
Hornoslezský koridor – brownfieldy jako rozvojová výzva

Kód projektu
13_2013_czpl_PFMU
Období řešení
5/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Cílem projektu je provedení inventarizace opuštěných ploch v pruhu á 10 km podél dokončované dálniční spojnice Katovice–Ostrava. Tyto plochy představují jak ohrožení investičního prostředí jakožto stará zátěž, tak prostor pro umístění investičních pobídek přeshraničního významu. Tyto plochy budou evidovány pomocí dostupných mapových, distančních a elektronických zdrojů, resp. mapováním v terénu a ohodnoceny z hlediska možností jejich efektivního zapojení do rozvojových programů. Zjištěné plochy budou vneseny do elektronických mapových podkladů, zveřejněny na internetu v česko-polsko-anglické mutaci jakožto informace pro investory v přeshraniční oblasti uvnitř EU Výsledky bude možné ověřit nahlédnutím do zveřejněných materiálů, do výzkumné zprávy, případně porovnáním s individuálními použitými datovými zdroji. Tento nový projekt volně navazuje na výzkumný projekt „Osud české postindustriální krajiny“ podporovaný GA AV ČR v letech 2009-2011.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info