Project information
Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě šířky letokruhů dubu

Investor logo
Project Identification
GA13-04291S
Project Period
2/2013 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Variabilita klimatu v před-instrumentálním období může být studována na základě tzv. proxy dat. Řada prací byla věnována rekonstrukci teploty vzduchu, avšak několik studií z nedávné doby prokázalo, že chronologie sestavené z šířek letokruhů dubu (Quercus sp.) mohou obsahovat cennou informaci pro rekonstrukci hydro-klimatických poměrů (srážek/sucha). Unikátní standardní chronologie dubu z ČR pokrývající nepřetržitě období od r. 352 bude podstatně doplněna a rozšířena vzorkováním recentních, historických a sub fosilních dřev a to především pro období s nízkým počtem vzorků. Z homogenizovaných řad z instrumentálního období bude sestavena množina parametrů, které charakterizují srážkové poměry či výskyt sucha. Na tyto hydro-klimatické parametry budou následně kalibrovány šířky letokruhů. K vlastní rekonstrukci bude využito metody ansámblů, která umožní jednak kvantifikovat vztah mezi šířkou letokruhů a množinou hydro-klimatických parametrů, jednak odhadnout rozsah nejistot. Hlavním výsledkem bude kvantitativní rekonstrukce srážek/sucha jara/léta pokrývající poslední milénium.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info