Project information

Syntéza a supramolekulární vlastnosti bambusurilů

Investor logo
Project Identification
GA13-15576S
Project Period
1/2013 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V nedávné době byla publikována syntéza nových makrocyklických molekul- bambusurilů. Tyto makrocykly se chovají jako receptory, které jsou schopny vázat anionty s vysokou afinitou a selektivitou. V současné době jsou známi jen čtyři deriváty bambusurilů. V naší práci se budeme zabývat modifikací bambusurilového cyklu za účelem přípravy bambusurilů, které mají požadované vlastnosti, jako je zvýšená rozpustnost ve vodě, vysoká afinita a selektivita při vázání toxických aniontů a schopnost uspořádávání do větších supramolekulárních struktur.

Publications

Total number of publications: 36


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info