Project information

Realizace komunikační strategie MU

Project Identification
ROZV/3/2013
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt vychází z Komunikační strategie MU. Cílem strategie je stanovení společných pravidel pro komunikaci celé univerzity, vedoucí k realizaci tří strategických cílů:
1. budovat a upevňovat image MU jako kvalitní a prestižní středoevropské univerzity, a to jak v ČR, tak v zahraničí,
2. budovat a upevňovat obraz MU jako významného investora, iniciátora a realizátora velkých projektů přesahujících svým významem hranice ČR,
3. upevnit postavení univerzity jako lídra veřejného mínění.
Pro naplnění strategických komunikačních cílů byly stanoveny cílové skupiny. Vzhledem k jejich šíři byly skupiny dále rozděleny a na základě analýzy současného stavu komunikace byla navržena opatření pro dosažení strategických cílů.
Tento projekt představuje marketingové aktivity směřující k potenciálním studentům v ČR a SR, akademické obci, zainteresované veřejnosti a absolventům. Vzhledem ke svému širokému zaměření je následně projekt rozdělen na tři samostatná témata:
1. Ambasadoři MU a podpora komunikace s uchazeči o studium
2. Aktivity popularizující vědu a výzkum na MU
3. Komunikace s absolventy a partnery
V další části projektu jsou jednotlivá témata zpracována samostatně.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info