Informace o projektu

Realizace komunikační strategie MU

Kód projektu
ROZV/3/2013
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt vychází z Komunikační strategie MU. Cílem strategie je stanovení společných pravidel pro komunikaci celé univerzity, vedoucí k realizaci tří strategických cílů:
1. budovat a upevňovat image MU jako kvalitní a prestižní středoevropské univerzity, a to jak v ČR, tak v zahraničí,
2. budovat a upevňovat obraz MU jako významného investora, iniciátora a realizátora velkých projektů přesahujících svým významem hranice ČR,
3. upevnit postavení univerzity jako lídra veřejného mínění.
Pro naplnění strategických komunikačních cílů byly stanoveny cílové skupiny. Vzhledem k jejich šíři byly skupiny dále rozděleny a na základě analýzy současného stavu komunikace byla navržena opatření pro dosažení strategických cílů.
Tento projekt představuje marketingové aktivity směřující k potenciálním studentům v ČR a SR, akademické obci, zainteresované veřejnosti a absolventům. Vzhledem ke svému širokému zaměření je následně projekt rozdělen na tři samostatná témata:
1. Ambasadoři MU a podpora komunikace s uchazeči o studium
2. Aktivity popularizující vědu a výzkum na MU
3. Komunikace s absolventy a partnery
V další části projektu jsou jednotlivá témata zpracována samostatně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info