Project information

Výzkum vybraných aspektů řízení zpětných toků

Project Identification
MUNI/A/0762/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předložený výzkumný záměr má za cíl prozkoumat a popsat část faktorů, které jsou příčinou stávající úrovně řízení zpětných toků v českých podnicích a které by dle teorie i zahraničních empirických poznatků mohly přispět ke zvýšení efektivity řízení zpětných toků tak, aby se zvýšila orientace tohoto systému na tvorbu dodatečné hodnoty, a vznikla tím v ideálním případě další podniková konkurenční výhoda.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info