Project information

Pilotní ověření nástrojů a postupů k identifikaci rozumového nadání a výkonové motivace dětí a dospívajících

Project Identification
MUNI/A/0826/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

V České republice je kritický nedostatek diagnostických nástrojů, které by bylo možné použít v diagnostickém procesu, vedoucímu k odhalení nadání. U řady z frekventovaně užívaných metod nejsou navíc splněna základní kritéria validity, metody jsou zastaralé, mnohým chybějí české normy. Cílem projektu je zapojení studentů do výzkumu, směřujícímu k vytváření a pilotnímu ověřování některých vybraných metod a postupů, směřujících ke zlepšení tohoto alarmujícího stavu.