Project information

E-learning a Blended Learning im Deutschunterricht

Project Identification
44p14
Project Period
3/2006 - 3/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of Vienna

Předmětem návrhu je dvoudenní seminář na téma e-learning a blended learning v rámci výuky němčiny. Na veřejnosti přístupném setkání odborníků se bude jednat o zkušenostech s narůstajícími počty studentů a s nasazením e-learningu ve vysokoškolské didaktice, se zvláštním zaměřením na oblast výuky němčiny jako cizího jazyka, zejména na univerzitách v Brně a ve Vídni. Význam e-learningu bude zasazen do celkových souvislostí vysokoškolské didaktiky ve znamení boloňského procesu a zároveň budou reflektovány nejnovější vývojové trendy v oblasti technických možností. Druhý den se bude konat celodenní workshop, v jehož rámci budou zpracovávány konkrétní učební scénáře a navrhovány e-learningové projekty. Workshop je určen pro české vyučující němčiny (přednostně) a dále pro pokročilé studenty PdF a FF MU. Podle dostupných volných kapacit (max. 30 účastníků) budou k účasti přizváni i lektoři Österreich-Kooperation v ČR.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info