Project information
Kurz Tvorba akademického textu (Kurz Tvorba akademického textu)

Project Identification
FRVS/482/2013
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem předkládaného projektu je přispět k rozvíjení dovedností studentů Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU při tvorbě odborného textu, a to prostřednictvím kurzu s názvem Tvorba akademického textu. Kurz seznámí studenty se základními zásadami, normami a doporučeními při tvorbě odborného textu (analýza, formální esej, teoretická stať, závěrečná zpráva, recenze), a pomocí praktických cvičení zdokonalí jejich schopnost tyto texty koncipovat. Zaměří se především na problematiku formy a struktury odborného textu, práce s literaturou, citačních norem a odborného stylu. Uvedené poznatky studenti dobře využijí při vlastní práci s odbornými texty, a to jak v samotném procesu psaní, tak při jejich kritické reflexi. Znalosti a dovednosti nabyté v kurzu studenti zužitkují zejména při psaní dílčích semestrálních a závěrečných diplomových prací. Kurz bude otevřen bakalářským i magisterským studentům.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info