Project information

Učebna pro experimentální a projektově orientovanou výuku v oblasti počítačové bezpečnosti a formálních metod

Project Identification
FRVS/418/2013
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je zřízení počítačové učebny, která bude sloužit pro výuku specializovaných předmětů (především v magisterském, ale i bakalářském studiu) zaměřených na získání jedinečných znalostí a dovedností v oblasti počítačové bezpečnosti a soudobých metod pro analýzu a verifikace programů. Učebna umožní rozšířit počet studentů absolvujících existující kurzy, které jsou v současné době kapacitně omezeny z důvodu omezených výukových prostor s požadovaným vybavením, a umožní zavedení nového kurzu zaměřeného na bezpečné programování. Učebna rovněž poskytne zázemí studentům, kteří v rámci seminární výuky nebo závěrečných prací provádějí praktické experimenty vyžadující speciální vybavení.


Náplň specializovaných předmětů vyučovaných v rámci učebny je určena nejmodernějšími trendy. Díky bohatým mezinárodním kontaktům zainteresovaných garantů (Kučera, Matyáš) bude možné do programu seminářů začlenit i přednášky vedené zahraničními odborníky, realizované pomocí videokonferenčního vybavení laboratoře. Zadání diplomových prací a seminárních projektů bude připravováno v přímé spolupráci s průmyslovými partnery FI MU (Red Hat, s.r.o., Y Soft Corporation, a.s., CEPIA Technologies, s.r.o., apod.). Na vedení těchto prací se budou podílet rovněž zaměstnanci těchto firem. V rámci učebny bude vytvořena infrastruktura umožňující provádění sofistikovaných experimentů pomocí jedinečného technického vybavení, snadné sdílení a archivaci dat a efektivní komunikaci mezi vedoucími prací a studenty bez nutnosti jejich fyzické přítomnosti na stejném místě. Vybrané videokonferenční přednášky (zejména od zahraničních expertů) budou archivovány a nabízeny on-line dalším vysokým školám v České republice.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info