Project information

Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky

Investor logo
Project Identification
GA13-24657S
Project Period
2/2013 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Česká republika vstoupila 1. května 2004 do Evropské unie. Z hlediska sféry politics a aktérů v ní působících došlo k prvotní evropeizaci sice již v období před vstupem, teprve v době po vstupu však mohli čeští političtí aktéři skutečně využít nové příležitosti a také museli přizpůsobit svou taktiku a strategii novým omezením, které rozšíření politického prostoru v podobě členství v systému víceúrovňového vládnutí Evropské unie přineslo. Zároveň by čeští aktéři měli reflektovat a spoluvytvářet politicky významné agendy v současnosti definované zejména strategií Evropa 2020, a tak procházet procesem další evropeizace. Cílem projektu proto bude zjistit, jak příslušní aktéři interagují s rovinou EU, jak inkorporují do svých aktivit evropské výzvy a zda propojují českou a unijní rovinu při řešení vybraných aktuálních a budoucích otázek. Výzkum bude zaměřen na aktéry české politiky s přímým přístupem k vládnutí: relevantní politické strany a vybrané klíčové zájmové skupiny.

Publications

Total number of publications: 36


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info