Project information

Placená péče o děti a domácnost v Česku a na Slovensku

Investor logo
Project Identification
GP13-11062P
Project Period
2/2013 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt se věnuje novému fenoménu placené péče o děti a domácnost v České republice a na Slovensku, přičemž se zaměřuje na situaci, která je v mezinárodním kontextu neobvyklá: V České republice jsou oblíbeným a na Slovensku nejčastěji najímaným domácím personálem ženy, které nejsou migrantky a mají stejnou etnicitu jako jejich zaměstnavatelé.
Teoretické konceptualizace placené péče o děti a domácnost pokládají etnicitu, třídu a migrační status za klíčové parametry při strukturování vztahu mezi zaměstnavateli a domácím personálem. Teoretickou inovací projektu bude analýza mechanismů, které jsou důležité při vytváření a fungování vztahů, kdy mají aktéři stejnou etnicitu a občanství. Dlouhodobý etnografický výzkum ve dvou kontextech umožní zjistit, jak aktéři definují a v praxi vytvářejí komodifikovanou péči o děti a domácnost. Porovnání zemí, které měly historicky odlišnou strukturu rodiny a příbuzenství, ale spojuje je společná minulost v jednom státě a podobná státní politika podpory rodin, umožní komplexní pochopení tohoto jevu v globálním kontextu komodifikace péče.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info