Project information
Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí.

Investor logo
Project Identification
GA13-34958S
Project Period
1/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt přinese nové poznání v oblasti prarodičovství a aktivního stárnutí. Usiluje o porozumění zkušenosti stárnutí a mezigeneračním vztahům v kontextu aktuálního vývoje české společnosti determinovaného novým demografickým režimem, sociálně-politickým a ekonomickým kontextem a hodnotovou změnou. Prarodičovství je zkoumáno jako dynamický koncept v konkurenci dalších sociálně významných rolí vycházejících z konceptu aktivního stárnutí a potřeby péče ve stárnoucí populaci. Projekt je koncipován jako datově vícezdrojový. Vytěží dostupné zdroje sekundárních, včetně panelových, dat (SHARE, GGS, EU-SILC), které doplní o kvalitativní rozhovory a survey v populaci ČR ve věku 50 – 70 let. Kvalitativní rozhovory zachycují především zkušenost přetížené role a její percepci samotnými nositeli. Projekt odráží heterogenitu populace ve vyšším středním věku/raném stáří a je inovativní důrazem na triádu role prarodiče, pracujícího a pečujícího.

Publications

Total number of publications: 70


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info