Project information
The European Context of the Development of Czech Law after 2004

Základním předmětem výzkumného záměru je nová etapa vývoje českého práva po vstupu ČR do EU a reakce na nová zadání, vyplývající z potřeb dalšího rozvoje evropské právní integrace, zejména na změny v systémově-strukturních a na ně navazující změny obsahových dimenzí dalšího rozvoje českého právního řádu v evropském kontextu. Řešení záměru je koncipovánona dvou úrovních obecnosti: jednak na úrovni právního řádu jako celku, jednak na úrovni rozhodujících právních disciplin.


Cílem výzkumného záměru je zpracovat teoreticko-metodologický základ vývoje českého práva v nové etapě po květnu 2004 a současně vyřešit soubor konkrétních zadání na úrovni jednotlivých odvětví prva a následně poskytnout koherentní koncepční obraz českého práva v evropském kontextu.

Publications

Total number of publications: 1297


Previous 1 2 3 4 5 6 7 130 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info