Project information

Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd (NATURA)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.05/3.2.00/12.0228
Project Period
1/2013 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Cílem projektu "Natura: vědecké a informační zdroje přírodních věd" je prostřednictvím investic do vědeckých informačních zdrojů v oborech biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje, molekulární biologie a biotechnologie, materiálový výzkum s přesahem do širší oblasti medicíny a zdravotnictví zabezpečit dostupnost těchto zdrojů, jejich efektivní využívání a vytvořit tak podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info