Project information

Zavedení nových numerických systémů pro analýzy struktur a funkcí nukleových kyselin a proteinů ve výuce molekulární biologie

Project Identification
FRVS/0295/1997
Project Period
1/1997 - 12/1997
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Naším záměrem je proto prostřednictvím předkládaného projektu splnit cíle v následujících úkolech.
a) dosud prováděnou vědecko-pedagogickou výuku na katedře genetiky a molekulární biologie výrazně zlepšit rozšířením předmětu o nejnovější poznatky z oblasti využití moderních počítačových systémů, se zvláštním důrazem na aplikace speciálních programů pro analýzu nukleových kyselin a proteinů v molekulárně biologických metodách.
b) z hlediska výzkumné činnosti prováděné pracovníky oddělení a studenty v rámci diplomových a doktoradských prací využít automatizovaných počítačových systémů při řešení zdravotně a společensky vysoce aktuálních úkolů řešených v následujících tématech:
Stanovení molekulární příbuznosti bakteriálních virů
Analýza genomu polyvalentního stafylokokového fága
Příprava molekulárních sond pro identifikaci profágů v kmenech různých druhů rodu Staphylococcus
Molekulární analýza enterotoxinogenních kmenů Staphylococcus aureus
Molekulární analýza atypických kmenů S. aureus
Analýza plazmidových profilů kmenů Staphylococcus aureus
Stanovení nukleotidové sekvence sondy pro identifikaci bakteriofágů
Identifikace patogenních stafylokoků s využitím sondy připravené PCR

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info