Project information
Buněčné stárnutí u hematoonkologických onemocnění

Project Identification
NT14310
Project Period
5/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Stářím pozměněná exprese mRNA a miRNA bude stanovena celogenomovou analýzou pro B progenitorové buňky u mladých a zestárlých zdravých dárců. Budou určeny bio-indikátory stárnutí. Bude vytvořen a validován B buněčný diagnostický panel stárnutí. Zásah do expresního profilu zestárlých B progenitorových buněk bude navržen pro in vivo experimenty. Pro zmírnění buněčného stárnutí budou použity přídavné exprese mRNA a miRNA, snížení exprese pomocí specifických shRNA a nízkomolekulárních inhibičních látek. Pozměněná exprese, odrážející míru zestárnutí a snížení imunitního systému bude monitorována u mladých a zestárlých zdravých dárců a u mladých a starých MM pacientů. Výsledky jednoznačně určí predispozice buněčného zestárnutí a malignity.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info