Project information

Project information
Inovace kurzu Křesťanství II

Project Identification
FRVS/1520/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Od samého počátku studia religionistiky na FF MU je integrální součástí výuky religionistiky přehled a rozbor jednotlivých náboženských tradic. Jedním z páteřních kurzů tohoto bloku "dějin náboženství" je dvousemestrální kurz křesťanství (Křesťanství I /1+1/ a Křesťanství II /1+1/ uzavřený postupovou zkouškou.V současné době je kurz koncipován především jako historický přehled jednotlivých postav dějin křesťanství, jednotlivých proudů či myšlenkových systémů. Inovace kurzu předpokládá změnu přístupu ve výuce kurzu a to v tom smyslu slova, že studentům bude nabídnuta výuka založená nikoli pouze na historické deskripci ale především na vzájemné komparaci myšlenek, konceptů a textů. Samotným výsledkem by kromě inovovaného sylabu mělo být výukové CD-ROM obsahující soubor základních textů z křesťanské dogmatiky od počátku světové reformace, map,grafů a obrázků, které by měly dokreslit plasticitu vývoje křesťanského myšlení od počátku 16. století do současnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info