Informace o projektu

Informace o projektu
Inovace kurzu Křesťanství II

Kód projektu
FRVS/1520/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Od samého počátku studia religionistiky na FF MU je integrální součástí výuky religionistiky přehled a rozbor jednotlivých náboženských tradic. Jedním z páteřních kurzů tohoto bloku "dějin náboženství" je dvousemestrální kurz křesťanství (Křesťanství I /1+1/ a Křesťanství II /1+1/ uzavřený postupovou zkouškou.V současné době je kurz koncipován především jako historický přehled jednotlivých postav dějin křesťanství, jednotlivých proudů či myšlenkových systémů. Inovace kurzu předpokládá změnu přístupu ve výuce kurzu a to v tom smyslu slova, že studentům bude nabídnuta výuka založená nikoli pouze na historické deskripci ale především na vzájemné komparaci myšlenek, konceptů a textů. Samotným výsledkem by kromě inovovaného sylabu mělo být výukové CD-ROM obsahující soubor základních textů z křesťanské dogmatiky od počátku světové reformace, map,grafů a obrázků, které by měly dokreslit plasticitu vývoje křesťanského myšlení od počátku 16. století do současnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info