Project information
Integrativní vývoj multimodálního rizikového skóre pro odhad relapsu u pacientek s karcinomem prsu.

Project Identification
NT14134-3/2013 (kod CEP: NT14134)
Project Period
5/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Biostatistics and Analyses

Hlavním cílem překládaného projektu je přemostit histopatologické čtení nádorových tkáňových řezů a molekulárních
genomických dat integrací obou modalit do vylepšeného rizikového skóre pro relaps.
Současná praxe považuje patologické vyšetření a molekulární profilování za dva nezávislé kroky diagnózy nádoru.
Předpokládáme, že kvantitativními metodami analýzy obrazu mohou být objeveny některé nové histopatologické charakteristiky nádoru, které normálně nejsou patologem vyhodnocovány, ale jsou buď prediktory molekulárních procesů, a/nebo představují jejich doplňky vylepšující patologické hodnocení nádoru a rizikové skóre.
Výsledkem tohoto projektu budou softwarovérové nástroje pro nalezení obrazových charakteristik tkáňových řezů a vylepšená metoda odhadu rizikového skóre, které budou používány patologem a onkologem k lepší rizikové diagnostice nádoru.
V případě úspěchu projektu budou výsledky dále validovány na nezávislé retrospektivní kohortě v samostatném projektu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info