Project information

Příprava učitelů a dalších pedagogických pracovníků na tvorbu školních vzdělávacích programů

Project Identification
ROZV/130/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Cooperating Organization
South Moravian Region

Cíle projektu: průzkum potřeb učitelů a dalších pedagogických pracovníků, základních a středních škol v přípravě k ŠVP; zjištění potřeb zřizovatelů (obce a kraj) v přípravě k ŠVP; analýza současných učitelských studijních programů na MU v přípravě k ŠVP; analýza současných programů CŽV na MU v přípravě k ŠVP; vytvoření metodického pokynu pro fakulty MU v přípravě k ŠVP; návrhy inovací předmětů v učitelských studijních programech MU; návrhy inovací programů CŽV v učitelských a dalších pedagogických studijních programech MU; pilotní ověření inovací v učitelských a dalších pedagogických SP a programech CŽV.

Publications