Project information
Development of vegetation syntaxa crosswalks to EUNIS habitat classification and related data sets

Project Identification
3512-B2012-EEA-54948
Project Period
4/2012 - 11/2012
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je vytvoření převodníku mezi fytocenologickými syntaxony a klasifikací biotopů EUNIS pro Evropu a vyhodnocení možností analýzy trendů ve změnách rostlinných společenstev s využitím fytocenologických databází.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info