Project information

Project information
Neohinduismus a česká kultura první poloviny 20. století - inovace kurzu Akulturace hinduismu v českých zemích a zavedení kurzu Orientalismus a neohinduismus

Project Identification
FRVS/1776/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se zaměřuje na náboženské zhodnocení vlivů neohinduismu v české kultuře přelomu 19. a 20. a první poloviny 20. století. Je pojat jako analýza akulturace hinduismu v českém kulturním prostředí a je tak dílčím příspěvkem k tématu akulturace hinduismu, resp. vytváření obrazu hinduismu na Západě na jedné straně, a k tématu formování moderních forem (především necírkevní) religiozity na straně druhé. Metodologicky navazuje na diskusi o orientalismu a opírá se o archeologické studium diskursu, jak je vypracoval M. Foucault. Výsledky projektu budou publikovány v odborné studii, případně též v rámci odborných konferencí a popularizovány prostřednictvím časopisu Nový Orient. V rámci Ústavu religionistiky FF MU budou využity k rozšíření nabídky kurzů pro studenty bakalářského a magisterského studia oboru religionistika (inovace kurzu Akulturace hinduismu v českých zemích a vypsání nového kurzu Orientalismus a neohinduismus). Výsledky projektu se mohou projevit také v rámci základního kurzu Hinduismus.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info