Informace o projektu

Informace o projektu
Neohinduismus a česká kultura první poloviny 20. století - inovace kurzu Akulturace hinduismu v českých zemích a zavedení kurzu Orientalismus a neohinduismus

Kód projektu
FRVS/1776/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt se zaměřuje na náboženské zhodnocení vlivů neohinduismu v české kultuře přelomu 19. a 20. a první poloviny 20. století. Je pojat jako analýza akulturace hinduismu v českém kulturním prostředí a je tak dílčím příspěvkem k tématu akulturace hinduismu, resp. vytváření obrazu hinduismu na Západě na jedné straně, a k tématu formování moderních forem (především necírkevní) religiozity na straně druhé. Metodologicky navazuje na diskusi o orientalismu a opírá se o archeologické studium diskursu, jak je vypracoval M. Foucault. Výsledky projektu budou publikovány v odborné studii, případně též v rámci odborných konferencí a popularizovány prostřednictvím časopisu Nový Orient. V rámci Ústavu religionistiky FF MU budou využity k rozšíření nabídky kurzů pro studenty bakalářského a magisterského studia oboru religionistika (inovace kurzu Akulturace hinduismu v českých zemích a vypsání nového kurzu Orientalismus a neohinduismus). Výsledky projektu se mohou projevit také v rámci základního kurzu Hinduismus.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info